Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Piłsudskiego 24
Miejscowość Dzierżoniów
Kod pocztowy 58-200
Gmina miasto Dzierżoniów
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

748315260
Regon 89141786200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Dzierżoniów pod adresem Piłsudskiego 24. Numer tel. do szkoły to 748315260. Faks: 748315260. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsz.dzierzoniow.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 89141786200000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 253, z czego 72 stanowiły uczennice, a 181 to kursanci. Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 338 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (67,6 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa