Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Stanisław Staszic

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wrocławska 17
Miejscowość Ząbkowice Śląskie
Kod pocztowy 57-200
Gmina Ząbkowice Śląskie
Powiat ząbkowicki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

748152329
Regon 89142116000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Ząbkowice Śląskie pod adresem Wrocławska 17. Nr tel. do szkoły to 748152329. Numer faksu: 748152328. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zsp2zabkowice.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 89142116000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 102, z czego 22 to uczennice, a 80 to kursanci. Powiat ząbkowicki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo dolnośląskie - 155. Na 207 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (51,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa