Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dla Dorosłych

Osikowa 15
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dla Dorosłych

566554730
Regon 00141901400351
Organ prowadzący Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Osikowa 15. Telefon do szkoły to 566554730. Nr fax: 566554730. Szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www ZSZ można odwiedzić pod adresem szkoly-dorosli.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00141901400351. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa