Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr4

Legionów 19/25
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 87166802500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr4 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Legionów 19/25. Szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 87166802500000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), a średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa