Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Żółkiewskiego 46 "B"
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

566542536
Strona
Regon 87109062600043
Organ prowadzący Hanna Weber

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Żółkiewskiego 46 "B". Numer telefonu do szkoły zawodowej to 566542536. Nr fax: 566542536. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem ckgteam.zillion.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 87109062600043. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa