Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Św. Józefa 26
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

566544791
Regon 87163363000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Św. Józefa 26. Telefon do szkoły to 566544791. Numer fax: 566544791. ZSZ działa na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsmeie.torun.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 87163363000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa