Zasadnicza Szkoła Budowlana


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Budowlana

Adres Zasadnicza Szkoła Budowlana

BATOREGO 37/41
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 87022727600003
Organ prowadzący BLOK sp. z o.o.

Zasadnicza Szkoła Budowlana mieści się w miejscowości Toruń pod adresem BATOREGO 37/41. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87022727600003. Jednostka rejestrująca dla Zasadnicza Szkoła Budowlana to miasto na prawach powiatu.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających naukę w placówce to 148, z czego 15 stanowiły słuchaczki, a 133 stanowili kursanci. Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa