Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 25


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 25

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 25

Żwirki i Wigury 15 i 21
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 87023050000000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 25 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Żwirki i Wigury 15 i 21. Szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 87023050000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 155, z czego 73 to kursantki, a 82 to uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa