Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Grunwaldzka 25 B
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

566543220
Regon 87166771200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Grunwaldzka 25 B. Nr tel. do szkoły zawodowej to 566543220. Fax: 566543220. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zssam-torun.org. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 87166771200000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), a średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 36,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 48,30 % -
język polski pisemny podstawowy 78 42,90 % -
język polski ustny podstawowy 78 64,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 78 44,80 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 48,80 % -
język rosyjski ustny podstawowy 77,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 57,50 % -
język angielski ustny podstawowy 57,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 36,30 % 22 (z 24) 22 (z 24) 22 (z 24) 161 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 48,30 % 18 (z 24) 18 (z 24) 18 (z 24) 120 (z 195)
język polski pisemny podstawowy 42,90 % 28 (z 35) 28 (z 35) 28 (z 35) 238 (z 330)
język polski ustny podstawowy 64,30 % 21 (z 35) 21 (z 35) 21 (z 35) 192 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 44,80 % 18 (z 35) 18 (z 35) 18 (z 35) 146 (z 329)
język rosyjski pisemny podstawowy 48,80 % 7 (z 8) 7 (z 8) 7 (z 8) 92 (z 131)
język rosyjski ustny podstawowy 77,40 % 2 (z 8) 2 (z 8) 2 (z 8) 15 (z 131)
język angielski pisemny podstawowy 57,50 % 20 (z 35) 20 (z 35) 20 (z 35) 151 (z 316)
język angielski ustny podstawowy 57,90 % 21 (z 35) 21 (z 35) 21 (z 35) 129 (z 314)

Mapa