Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Toruniu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Toruniu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Toruniu

Osikowa 15
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Toruniu

566573777
Strona
Regon 87166551200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 W Toruniu mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Osikowa 15. Nr tel. do szkoły to 566573777. Nr faksu: 566573777. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsgh.torun.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 87166551200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ największy nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 159, z czego 78 stanowiły kursantki, a 81 to kursanci. Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa