Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Adres Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Osikowa 15
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

566554730
Regon 34132190600000
Organ prowadzący Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Osikowa 15. Numer telefonu do liceum to 566554730. Nr fax: 566554730. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową liceum znajdziemy pod adresem szkoly-dorosli.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34132190600000. Jednostka rejestrująca dla Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych placówek licealnych (190,56 na placówkę), a średnia w województwie to 92,86 (32129 licealistów na 346 placówek).

Mapa