Technikum Nr 3 W Toruniu


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3 W Toruniu

Adres Technikum Nr 3 W Toruniu

Osikowa 15
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3 W Toruniu

566573777
Regon 87166547500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 3 W Toruniu znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Osikowa 15. Telefon do technikum to 566573777. Fax: 566573777. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsgh.torun.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 87166547500000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 994, z czego 646 to kursantki, a 348 stanowili uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (235,88 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 225 40,50 % -
język angielski ustny podstawowy 61,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 58,10 % -
język polski pisemny podstawowy 8 45,30 % -
język polski ustny podstawowy 225 58,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 63,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 57,50 % -
język rosyjski ustny podstawowy 77,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 40,50 % 33 (z 35) 33 (z 35) 33 (z 35) 315 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 61,90 % 34 (z 35) 34 (z 35) 34 (z 35) 299 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 58,10 % 32 (z 35) 32 (z 35) 32 (z 35) 297 (z 316)
język polski pisemny podstawowy 45,30 % 31 (z 35) 31 (z 35) 31 (z 35) 289 (z 330)
język polski ustny podstawowy 58,70 % 34 (z 35) 34 (z 35) 34 (z 35) 317 (z 329)
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % 20 (z 24) 20 (z 24) 20 (z 24) 146 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 63,50 % 21 (z 24) 21 (z 24) 21 (z 24) 147 (z 195)
język rosyjski pisemny podstawowy 57,50 % 6 (z 8) 6 (z 8) 6 (z 8) 72 (z 131)
język rosyjski ustny podstawowy 77,00 % 3 (z 8) 3 (z 8) 3 (z 8) 16 (z 131)

Mapa