Technikum Uzupełniające Nr 3 W Toruniu


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 3 W Toruniu

Adres Technikum Uzupełniające Nr 3 W Toruniu

Osikowa 15
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Nr 3 W Toruniu

566573777
Regon 87166548100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 3 W Toruniu mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Osikowa 15. Nr tel. do technikum to 566573777. Numer faksu: 566573777. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zsgh.torun.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 87166548100000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 21, z czego 14 stanowiły kursantki, a 7 stanowili uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (235,88 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 wychowanków na 251 placówek).

Mapa