Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Patron Stanisław Staszic

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Żółkiewskiego 37/41
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego

566591939
Regon 00051249600027
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Żółkiewskiego 37/41. Numer tel. do szkoły zawodowej to 566591939. Numer faksu: 566598535. Szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 00051249600027. Instytucja rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego to miasto na prawach powiatu.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce to 150, z czego 34 stanowiły kursantki, a 116 to słuchacze. W szkole zawodowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,38. Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa