Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Patron im.Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Osikowa 11
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

566458944
Strona
Regon 00021364100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Osikowa 11. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 566458944. Faks: 566458943. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp23.torun.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00021364100000.

Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 349, z czego 198 to dziewczynki, a 151 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,5. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa