Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Batorego 43/49
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

566231338
Regon 87166650000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Batorego 43/49. Nr tel. do szkoły to 566231338. Faks: 566231338. ZSZ mieści się na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsis.torun.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 87166650000000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1121 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (93,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa