Szkoła Podstawowa Nr 5 W Płocku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5 W Płocku

Patron Władysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5 W Płocku

Cicha 12a
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5 W Płocku

242623108
Regon 00090352900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Cicha 12a. Telefon do szkoły to 242623108. Numer fax: 242696505. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.szkola5-plock.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00090352900000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Płocku naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 247, z czego 120 to uczennice, a 127 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 22 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,67. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa