Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1

Patron Bracia Jeziorowscy

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1

Pasaż Vuka Karadzicia 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1

243642680
Regon 00090340000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Pasaż Vuka Karadzicia 1. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 243642680. Numer fax: 243642681. Jednostka edukacyjna działa na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły można odwiedzić pod adresem www.sp1plock.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00090340000000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 262, z czego 132 to uczennice, a 130 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,71. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa