Akademickie Liceum Ogólnokształcące Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Płocku


Najważniejsze informacje - Akademickie Liceum Ogólnokształcące Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Płocku

Adres Akademickie Liceum Ogólnokształcące Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Płocku

Pl. Dąbrowskiego 2
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Akademickie Liceum Ogólnokształcące Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Płocku

243665412
Regon 61103840300024
Organ prowadzący Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem Pl. Dąbrowskiego 2. Numer tel. do szkoły to 243665412. Numer faksu: 243665412. Liceum funkcjonuje na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest wyższe szkoły państwowe. Serwis www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem liceum.pwszplock.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 61103840300024. Jednostka rejestracyjna dla Akademickie Liceum Ogólnokształcące Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 178, z czego 115 stanowiły wychowanki, a 63 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,69. Powiat płock ma zarejestrowane 38 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 4131 uczniów w powiecie przypada 38 innych jednostek licealnych (108,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 41 59,60 % -
język polski pisemny podstawowy 41 62,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 41 75,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 59,60 % 6 (z 44) 6 (z 44) 6 (z 44) 204 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 62,70 % 7 (z 44) 7 (z 44) 7 (z 44) 79 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 75,60 % 5 (z 44) 5 (z 44) 5 (z 44) 178 (z 767)

Mapa