Liceum Ogólnokształcące Im. Marszałka Stanisława Małachowskiego


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

Patron MARSZAŁEK STANISŁAW MAŁACHOWSKI

Adres Liceum Ogólnokształcące Im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

MAŁACHOWSKIEGO 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

243663600
Regon 00021246900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Liceum Ogólnokształcące Im. Marszałka Stanisława Małachowskiego znajduje się w miejscowości Płock pod adresem MAŁACHOWSKIEGO 1. Nr tel. do liceum to 243663600. Nr faksu: 243663601. Szkoła licealna znajduje się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.malachowianka.plock.org.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 00021246900000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce to 767, z czego 465 stanowiły wychowanki, a 302 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 78 nauczycieli, z czego 59 na cały etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,11. Powiat płock ma zarejestrowane 38 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 4131 uczniów w powiecie przypada 38 innych placówek licealnych (108,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 248 70,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 78,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 248 87,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 246 90,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 70,60 % 1 (z 44) 1 (z 44) 1 (z 44) 14 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 78,00 % 2 (z 19) 2 (z 19) 2 (z 19) 64 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 87,70 % 1 (z 44) 1 (z 44) 1 (z 44) 18 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 90,10 % 1 (z 44) 1 (z 44) 1 (z 44) 59 (z 767)

Mapa

liceum