Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 3

Krakówka 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

242624315
Regon 61105942800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Krakówka 4. Numer telefonu do gimnazjum to 242624315. Numer faksu: 242689774. Gimnazjum działa na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem g3plock.internetdsl.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 61105942800000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 266, z czego 138 to dziewczynki, a 128 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,6. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa