Ii Prywatna Szkoła Podstawowa Zok "profesor"


Najważniejsze informacje - Ii Prywatna Szkoła Podstawowa Zok "Profesor"

Adres Ii Prywatna Szkoła Podstawowa Zok "Profesor"

Al. Kilińskiego 12B
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 61000219400029
Organ prowadzący Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "PROFESOR"

Ii Prywatna Szkoła Podstawowa Zok "profesor" mieści się w miejscowości Płock pod adresem Al. Kilińskiego 12B. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61000219400029. Instytucja rejestracyjna dla Ii Prywatna Szkoła Podstawowa Zok "profesor" to gmina.

Ii Prywatna Szkoła Podstawowa Zok "profesor" uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa