Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. św. Franciszka Z Asyżu W Płocku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Św. Franciszka Z Asyżu W Płocku

Adres Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Św. Franciszka Z Asyżu W Płocku

Przyszkolna 22
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Św. Franciszka Z Asyżu W Płocku

242641309
Regon 00112737500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. św. Franciszka Z Asyżu W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Przyszkolna 22. Telefon do szkoły to 242641309. Nr faksu: 243659264. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem sp15plock.edupage.org. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00112737500000.

Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. św. Franciszka Z Asyżu W Płocku edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 101, z czego 36 to dziewczynki, a 65 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa