Szkoła Podstawowa Nr 16 Im. Mikołaja Kopernika W Płocku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 16 Im. Mikołaja Kopernika W Płocku

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa Nr 16 Im. Mikołaja Kopernika W Płocku

Piasta Kołodzieja 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 16 Im. Mikołaja Kopernika W Płocku

243643121
Regon 00090343000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 16 Im. Mikołaja Kopernika W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Piasta Kołodzieja 7. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 243643121. Fax: 243643121. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem sp16plock.edupage.org. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00090343000000.

Szkoła Podstawowa Nr 16 Im. Mikołaja Kopernika W Płocku rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 456, z czego 231 to dziewczynki, a 225 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 39 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 19,5. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa