Miejskie Przedszkole Nr 13


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 13

Adres Miejskie Przedszkole Nr 13

Krakówka 8
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-401
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 13

243675235
Regon 61002546200000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 13 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Krakówka 8. Numer telefonu do przedszkola to 243675235. Nr faksu: 243675235. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61002546200000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 137, z czego 59 to uczennice, a 78 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa