Szkoła Podstawowa Nr 12


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 12

Patron MIRA ZIMIŃSKA - SYGIETYŃSKA

Adres Szkoła Podstawowa Nr 12

BRZOZOWA 3
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 12

243643190
Regon 00090346900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 12 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem BRZOZOWA 3. Nr tel. do szkoły podstawowej to 243643190. Numer faksu: 243643191. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem sp12plock.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00090346900000.

Szkoła Podstawowa Nr 12 edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 424, z czego 209 to dziewczynki, a 215 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11,33. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa