Miejskie Przedszkole Nr 1 Im.marii Macieszyny


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 1 Im.marii Macieszyny

Patron Maria Macieszyna

Adres Miejskie Przedszkole Nr 1 Im.marii Macieszyny

Kościuszki 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 1 Im.marii Macieszyny

243642654
Regon 61002536700000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 1 Im.marii Macieszyny znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Kościuszki 7. Telefon do przedszkola to 243642654. Numer fax: 243642654. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61002536700000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 108, z czego 49 to dziewczynki, a 59 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa