Szkoła Podstawowa Nr 17


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 17

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 17

Miodowa 13a
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 17

243662560
Regon 00090342300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 17 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Miodowa 13a. Telefon do szkoły to 243662560. Faks: 243662562. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp17.plocman.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00090342300000.

Szkoła Podstawowa Nr 17 rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 440, z czego 208 to dziewczynki, a 232 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 44 nauczycieli, z czego 40 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 10. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa