Pphu Centrum Języków Obcych Ylc - Danuta Olewnik-cieplińska


Najważniejsze informacje - Pphu Centrum Języków Obcych Ylc - Danuta Olewnik-Cieplińska

Adres Pphu Centrum Języków Obcych Ylc - Danuta Olewnik-Cieplińska

Kościuszki 9
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Pphu Centrum Języków Obcych Ylc - Danuta Olewnik-Cieplińska

243665555
Regon 61037661200000
Organ prowadzący Danuta Olewnik-Cieplińska

Pphu Centrum Języków Obcych Ylc - Danuta Olewnik-cieplińska mieści się w miejscowości Płock pod adresem Kościuszki 9. Telefon do placówki to 243665555. Numer faksu: 242689560. Placówka działa na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.ylc.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61037661200000. Organ rejestracyjny dla Pphu Centrum Języków Obcych Ylc - Danuta Olewnik-cieplińska to miasto na prawach powiatu.

Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa