Szkoła Podstawowa Nr 18 W Płocku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 18 W Płocku

Patron Jan Zygmunt Jakubowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 18 W Płocku

Jasna 8
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 18 W Płocku

242629808
Regon 00090341700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 18 W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem Jasna 8. Nr tel. do szkoły podstawowej to 242629808. Numer fax: 242629808. Instytucja szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.szkola18.plocman.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00090341700000.

Szkoła Podstawowa Nr 18 W Płocku edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 467, z czego 247 stanowiły dziewczynki, a 220 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 47 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 47. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa