Publiczne Katolickie Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Katolickie Gimnazjum

Patron IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Adres Publiczne Katolickie Gimnazjum

11Listopada 4
Miejscowość Ząbki
Kod pocztowy 05-091
Gmina miasto Ząbki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Katolickie Gimnazjum

227624044
Strona
Regon 04008633500023
Organ prowadzący Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

Publiczne Katolickie Gimnazjum znajduje się w miejscowości Ząbki pod adresem 11Listopada 4. Numer telefonu do gimnazjum to 227624044. Numer faksu: 227816715. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Ząbki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.zpsk.edu.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 04008633500023. Instytucja rejestrująca] dla Publiczne Katolickie Gimnazjum to gmina.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 88, z czego 43 stanowiły uczennice, a 45 to chłopcy. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.49-0.555.92
200613.880.047.12
20073.6-0.444.11
200811.260.937.92
20097.06-0.353.16
201010.63-0.244.54
201113.221.476.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.58-4.14
200612.41-0.745.2
20076.54-1.684.24
20089.76-2.055.19
20095.75-1.882.85
201014.4-0.636.55
20119.52-1.394.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum