Miejskie Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Miejskie Gimnazjum

Patron Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Adres Miejskie Gimnazjum

Łukasińskiego 1/3
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-200
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Gimnazjum

227710520
Regon 01521328200000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Gimnazjum znajduje się w miejscowości Zielonka pod adresem Łukasińskiego 1/3. Nr tel. do gimnazjum to 227710520. Numer faksu: 227710520. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gmzielonka.edu.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01521328200000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 570, z czego 272 to dziewczynki, a 298 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 66 nauczycieli, z czego 58 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 7,25. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zielonka: 7
  • w gminie Zielonka: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa