Ad Astra Prywatne Gimnazjum Nr1 W Markach


Najważniejsze informacje - Ad Astra Prywatne Gimnazjum Nr1 W Markach

Adres Ad Astra Prywatne Gimnazjum Nr1 W Markach

PIŁSUDSKIEGO 93
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ad Astra Prywatne Gimnazjum Nr1 W Markach

227812903
Strona
Regon 01218294800026
Organ prowadzący JOANNA GOŁĘBIEWSKA

Ad Astra Prywatne Gimnazjum Nr1 W Markach znajduje się w miejscowości Marki pod adresem PIŁSUDSKIEGO 93. Nr tel. do szkoły to 227812903. Fax: 227812903. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.adastra.neostrada.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01218294800026. Jednostka rejestracyjna dla Ad Astra Prywatne Gimnazjum Nr1 W Markach to gmina.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa