Gimnazjum Nr 145


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 145

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 145

Krasiczyńska 4/6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-379
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 145

226756303
Regon 01604996200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 145 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Krasiczyńska 4/6. Numer tel. do szkoły to 226756303. Fax: 226756303. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www gimnazjum można znaleźć pod adresem gim5.webserwer.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01604996200000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 571, z czego 306 to dziewczynki, a 265 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 59 nauczycieli, z czego 48 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4,36. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.515.665.66
20061.555.065.06
20075.196.226.22
20081.965.455.45
20094.034.194.19
20106.714.184.18
20112.74.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.615.215.21
2006-0.036.086.08
20070.295.945.94
20081.145.595.59
20091.024.894.89
20105.74.84.8
20111.714.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa