Publiczne Przedszkole W Drewnicy


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Drewnicy

Adres Publiczne Przedszkole W Drewnicy

Drewnica 162
Miejscowość Drewnica
Kod pocztowy 82-103
Gmina Stegna
Powiat nowodworski
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Drewnicy

552471720
Strona
Regon 19278133300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Drewnicy mieści się w miejscowości Drewnica pod adresem Drewnica 162. Telefon do przedszkola to 552471720. Numer fax: 552471720. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Stegna, powiat nowodworski , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem zspdrewnica.eu. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 19278133300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 94, z czego 43 stanowiły uczennice, a 51 to uczniowie. Powiat nowodworski ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo pomorskie - 702. Na 771 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (64,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Mapa