Gimnazjum Nr 141


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 141

Patron MAJOR HENRYK DOBRZAŃSKI "HUBAL"

Adres Gimnazjum Nr 141

TROCKA 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-563
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 141

226780180
Regon 01606652900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 141 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem TROCKA 4. Telefon do gimnazjum to 226780180. Nr faksu: 226780180. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem WWW.GIM141.WAW.PL. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01606652900000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 325, z czego 139 stanowiły dziewczynki, a 186 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.155.665.66
20063.355.065.06
20074.056.226.22
20080.225.455.45
20091.714.194.19
20102.034.184.18
2011-1.714.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.245.215.21
20060.366.086.08
20073.015.945.94
20082.835.595.59
20092.74.894.89
20100.914.84.8
2011-1.834.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa