Przedszkole Nr 197 Do-re-mi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 197 Do-Re-Mi

Adres Przedszkole Nr 197 Do-Re-Mi

Popiełuszki 3a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-786
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 197 Do-Re-Mi

226638706
Strona
Regon 01252467900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 197 Do-re-mi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Popiełuszki 3a. Numer telefonu do przedszkola to 226638706. Nr fax: 226638706. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.doremi.waw.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01252467900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 110, z czego 58 stanowiły uczennice, a 52 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole