Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii

Harcerska 9
Miejscowość Ząbki
Kod pocztowy 05-091
Gmina miasto Ząbki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii

224986299
Strona
Regon 01605041600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Ząbki pod adresem Harcerska 9. Nr tel. do szkoły to 224986299. Faks: 227998658. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Ząbki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zabkig1.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01605041600000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 364, z czego 156 to gimnazjalistki, a 208 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 16 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,94. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych gimnazjów (169,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ząbki: 8
  • w gminie Ząbki: 8
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.42-0.555.92
20062.080.047.12
20072.08-0.444.11
20086.380.937.92
2009-0.28-0.353.16
20101.58-0.244.54
20111.31.476.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.91-4.14
20060.76-0.745.2
20072.4-1.684.24
20083.11-2.055.19
20091.87-1.882.85
20103.2-0.636.55
2011-1.28-1.394.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum