Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Marecka 76
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Specjalne

227718745
Regon 01237585400049
Organ prowadzący Jacek Pac

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Zielonka pod adresem Marecka 76. Telefon do szkoły to 227718745. Faks: 227718745. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.moszielonka.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01237585400049. Organ rejestrujący dla Gimnazjum Specjalne to powiat ziemski.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych gimnazjów (169,93 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.37-0.557.84
20062.940.044.37
20073.74-0.443.74
20085.150.939.94
20090.02-0.354.97
20101.68-0.249.15
20113.81.476.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.8-4.17.7
20060.9-0.7411.34
20071.4-1.681.4
20082.61-2.050.88
20090.22-1.885.93
20102.91-0.635.99
20111.99-1.398.26

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa