Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Adres Gimnazjum Nr 1

Piłsudskiego 96
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

227811017
Strona
Regon 14011692600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Marki pod adresem Piłsudskiego 96. Numer telefonu do gimnazjum to 227811017. Numer faksu: 227811017. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zs1marki.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 14011692600000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 336, z czego 159 to uczennice, a 177 to uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół gimnazjalnych (169,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa