Publiczne Przedszkole Nr1.


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr1.

Patron Zielony Dinek

Adres Publiczne Przedszkole Nr1.

Wyspiańskiego 22
Miejscowość Ząbki
Kod pocztowy 05-091
Gmina miasto Ząbki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr1.

227816196
Regon 01300372900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr1. mieści się w miejscowości Ząbki pod adresem Wyspiańskiego 22. Numer telefonu do przedszkola to 227816196. Nr faksu: 227816196. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Ząbki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300372900000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 98, z czego 50 stanowiły dziewczynki, a 48 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ząbki: 8
  • w gminie Ząbki: 8
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa