Gimnazjum Specjalne Nr 129


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 129

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 129

Strażacka 57
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-462
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 129

226735094
Regon 01610296900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 129 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Strażacka 57. Numer telefonu do gimnazjum to 226735094. Fax: 226734829. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.strazacka.com. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01610296900000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 52, z czego 52 to uczennice, a to chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-23.015.665.66
2006-12.085.065.06
2007-16.276.226.22
2008-13.835.455.45
2009-21.084.194.19
2010-9.14.184.18
2011-21.374.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-29.595.215.21
2006-20.56.086.08
2007-17.085.945.94
2008-15.085.595.59
2009-25.664.894.89
2010-22.34.84.8
2011-22.394.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa