Publiczne Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2

Patron ks. J. Popiełuszko

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2

Batorego 37
Miejscowość Ząbki
Kod pocztowy 05-091
Gmina miasto Ząbki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2

227997492
Regon 01605043900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Ząbki pod adresem Batorego 37. Nr tel. do gimnazjum to 227997492. Faks: 227998533. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Ząbki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gim2zabki.waw.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01605043900000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 560, z czego 304 stanowiły gimnazjalistki, a 256 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 44 nauczycieli, z czego 36 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ząbki: 8
  • w gminie Ząbki: 8
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.87-0.555.92
20065.40.047.12
20076.65-0.444.11
20086.140.937.92
20092.71-0.353.16
20101.4-0.244.54
20113.691.476.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.51-4.14
20062.42-0.745.2
20073.78-1.684.24
20082.68-2.055.19
20090.94-1.882.85
20102.06-0.636.55
20113.81-1.394.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum