Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa

Patron IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Adres Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa

11Listopada 4
Miejscowość Ząbki
Kod pocztowy 05-091
Gmina miasto Ząbki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa

227624044
Regon 04008633500030
Organ prowadzący Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Ząbki pod adresem 11Listopada 4. Numer telefonu do szkoły to 227624044. Nr faksu: 227816715. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Ząbki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Serwis www szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.zpsk.edu.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 04008633500030. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa to gmina.

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 207, z czego 102 to dziewczynki, a 105 to chłopcy. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa