Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Ks. Władysława Kowalczyka W Woli Rzędzińskiej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Ks. Władysława Kowalczyka W Woli Rzędzińskiej

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Ks. Władysława Kowalczyka W Woli Rzędzińskiej

253 A
Miejscowość Wola Rzędzińska
Kod pocztowy 33-150
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 85175100300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Ks. Władysława Kowalczyka W Woli Rzędzińskiej mieści się w miejscowości Wola Rzędzińska pod adresem 253 A. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85175100300000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 229, z czego 104 to uczennice, a 125 stanowili gimnazjaliści. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.96-1.66-0.84
2006-0.67-2.2-2.24
20071.95-1.25-1.27
20080.51-0.670.38
2009-1.53-1.69-3.52
2010-3.17-0.760.66
20112.77-0.32-0.5
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.96-1.4-0.2
2006-0.45-2.55-1.02
2007-3.4-1.43-1.54
2008-1.82-2.07-0.37
2009-3.09-2.51-0.92
2010-6.35-1.930.32
2011-4.02-1.06-1.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa