Publiczne Przedszkole W Woli Rzędzińskiej


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Woli Rzędzińskiej

Adres Publiczne Przedszkole W Woli Rzędzińskiej

265
Miejscowość Wola Rzędzińska
Kod pocztowy 33-150
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Woli Rzędzińskiej

146793077
Strona
Regon 85045272900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Woli Rzędzińskiej mieści się w miejscowości Wola Rzędzińska pod adresem 265. Numer tel. do przedszkola to 146793077. Nr faksu: 146793077. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkolewola2.hekko.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 85045272900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 74, z czego 34 stanowiły dziewczynki, a 40 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 6. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wola Rzędzińska: 2
  • w gminie Tarnów: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa