Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron H.Marusarzówna

Adres Gimnazjum

77a
Miejscowość Pogórska Wola
Kod pocztowy 33-152
Gmina Skrzyszów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

146747003
Strona
Regon 85271152000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Pogórska Wola pod adresem - 77a. Nr tel. do szkoły to 146747003. Numer faksu: 146747003. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Skrzyszów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.regionalia_pw.republika.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 85271152000000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 89, z czego 40 to dziewczynki, a 49 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych placówek gimnazjalnych (124,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa