Gimnazjum Przy Szpitalu Wojewódzkim Im.św.łukasza Szoz


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Przy Szpitalu Wojewódzkim Im.św.łukasza Szoz

Adres Gimnazjum Przy Szpitalu Wojewódzkim Im.św.łukasza Szoz

Lwowska 178a
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Przy Szpitalu Wojewódzkim Im.św.łukasza Szoz

146315423
Strona
Regon 85254592600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Przy Szpitalu Wojewódzkim Im.św.łukasza Szoz znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Lwowska 178a. Numer telefonu do gimnazjum to 146315423. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem zssp.republika.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 85254592600000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (145,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Mapa