Szkoła Podstawowa Im. K. Makuszyńskiego W ładnej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. K. Makuszyńskiego W Ładnej

Patron Kornel Makuszyński

Adres Szkoła Podstawowa Im. K. Makuszyńskiego W Ładnej

Ładna 98b
Miejscowość Ładna
Kod pocztowy 33-156
Gmina Skrzyszów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. K. Makuszyńskiego W Ładnej

146745638
Regon 00118862600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. K. Makuszyńskiego W ładnej mieści się w miejscowości Ładna pod adresem Ładna 98b. Nr tel. do szkoły to 146745638. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Skrzyszów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00118862600000.

Szkoła Podstawowa Im. K. Makuszyńskiego W ładnej uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 65, z czego 32 to dziewczynki, a 33 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ładna: 1
  • w gminie Skrzyszów: 7
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa