Gminne Przedszkole Zaczarnie


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Zaczarnie

Adres Gminne Przedszkole Zaczarnie

Miejscowość Zaczarnie
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 85179938100000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Zaczarnie mieści się w miejscowości Zaczarnie pod adresem . Przedszkole działa na terenie gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 85179938100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 74, z czego 34 to uczennice, a 40 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zaczarnie: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa